Taxatie voor verzekering door register taxateur Ruben Aardewerk 

Als gecertificeerd Register Taxateur houdt Ruben Aardewerk Taxaties zich aan de wettelijke bepalingen die zijn gesteld aan taxatierapporten. Als een  taxatierapport voor de verzekering wordt opgesteld, zal een gecertificeerde taxateur het wetsartikel 7:960 BW  voorheen artikel 275 WvK  er uitdrukkelijk in vermelden. Met deze vaste voortaxatie door deskundigen kunt u voorkomen dat in geval van schade de omvang van de schadevergoeding achteraf wordt vastgesteld door een expert van de verzekeringsmaatschappij. In de wet staat dat een taxatierapport door een gecertificeerd Registertaxateur ("vaste voortaxatie door deskundigen") bindend is voor verzekeringsmaatschappijen, en daarmee ook de bedragen uit zo'n rapport.

zilvermerk tafelbel

Rapportage volgens wettelijke richtlijnen

Afhankelijk van het aantal te taxeren voorwerpen neemt dit enkele uren tot enkele dagen in beslag. Ruben Aardewerk Taxaties verzorgt taxaties voor verzekering zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk wetboek, artikel 7:960. Deze taxaties zijn op basis van vervangingswaarde.
Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken, aangekocht op de daartoe geëigende markt (bij een betrouwbare handelaar, op een beurs of bij een antiquair). Inboedel goederen daarentegen worden verzekerd tegen nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit.

Vervolgens wordt het rapport opgemaakt, waarna u dit tezamen met de nota thuis gestuurd krijgt. U ontvangt het taxatierapport in tweevoud. Een exemplaar om aan uw verzekeraar te zenden, een exemplaar om thuis te bewaren en/of een exemplaar om op een veilige en brandvrije plaats op te bergen.

Na het maken van een afspraak kom ik naar u toe om de taxatie uit te voeren.