Schadetaxatie, contra expertise en hertaxatie door Ruben Aardewerk 

In opdracht van verzekeraars, expertisebureaus, assurantietussenpersonen of verzekerden zelf, verzorgt Ruben Aardewerk taxaties ten behoeve van de schaderegeling, na schade door inbraak, water, brand en/of andere calamiteiten. In een schriftelijk rapport wordt de vervangingswaarde aangegeven en de eventuele waardevermindering na restauratie. Uiteraard kan ook een gedegen advies gegeven worden over betrouwbare en adequate restaurateurs.?

Contra expertise

Bij een geschil met een verzekeringsmaatschappij over de bij een schadetaxatie genoemde calamiteiten geeft Ruben Aardewerk Taxaties een onafhankelijk en betrouwbaar advies. Er is geen verstrengeling met het belang van de verzekeringsmaatschappij.

Hertaxatie

De meeste verzekeringspolissen hanteren 5 jaar als de wettelijke geldigheidsduur van een taxatierapport. Een verzekeringsmaatschappij zal om een hertaxatie vragen. Veranderingen in de hoeveelheid en de waarde van de verzekerde objecten moeten iedere 5 jaar worden verwerkt. Uw taxatierapport bevind zich nog in mijn archief, dus in de praktijk hoeft een hertaxatie niet veel tijd in beslag te nemen. Wel zal ik eventueel opnieuw langskomen om het n en ander nog eens na te lopen.