Werkwijze taxatie en opstellen taxatierapport door Ruben Aardewerk

Als TMV Taxateur houdt Ruben Aardewerk Taxaties zich aan de wettelijke bepalingen die zijn gesteld aan taxatierapporten. Als een taxatierapport voor de verzekering wordt opgesteld, zal een gecertificeerde Taxateur het wetsartikel 7:960 BW voorheen artikel 275 WvK er uitdrukkelijk in vermelden. Met deze vaste voortaxatie door deskundigen kunt u voorkomen dat in geval van schade de omvang van de schadevergoeding achteraf wordt vastgesteld door een expert van de verzekeringsmaatschappij.

De waardedefinities die ik als registertaxateur hanteer, hangen af van het doel van de waardebepaling. Als TMV taxateur gebruik ik nooit termen als marktwaarde of verkoopwaarde, maar heb het over vervangingswaarde of waarde in het economisch verkeer. Als registertaxateur zal ik altijd eerst vragen waarvoor u een voorwerp, inboedel of verzameling laat taxeren. De vervangingswaarde voor de verzekering kan bijvoorbeeld een veelvoud zijn van de veilingwaarde. Op www.federatie-tmv.nl kunt u nalezen welke waardedefinities Ruben Aardewerk Taxaties als TMV lid hanteert.

buxus houten trowdoosje
zilveren snuifdoos met erotische afbeelding gesneden in parelmoer

Het taxatierapport

Afhankelijk van het aantal te taxeren voorwerpen neemt dit enkele uren tot enkele dagen in beslag. Aardewerk Taxaties verzorgt taxaties voor verzekering zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk wetboek, artikel 7.960. Deze taxaties zijn op basis van vervangingswaarde. Vervolgens maken wij het rapport op, waarna u dit tezamen met de nota thuis gestuurd krijgt. U ontvangt het taxatierapport in tweevoud. Een exemplaar om aan uw verzekeraar te zenden en een exemplaar om op een veilige en brandvrije plaats op te bergen

Het taxatierapport is 3 tot 5 jaar geldig. Na deze termijn zijn de taxaties niet langer bindend, maar dienen zij in geval van schade als leidraad. Dit houdt in dat het taxatierapport u ontheft van de bewijslast, maar dat de getaxeerde bedragen niet langer bindend zijn. Na het maken van een afspraak komen wij naar u toe om de taxatie uit te voeren.