Gecertificeerd Registertaxateur kunst, antiek en inboedelgoederen

Als lid van de Federatie TMV sta ik ingeschreven in hun registers als: Gecertificeerd Register Taxateur Kunst Antiek en Inboedelgoederen onder het SKO nummer R 18564, volgens de Europese Standaard EN 45013. Download HIER De  Erkenningsregeling voor Makelaars en Taxateurs.

De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Nederland. Vanaf de oprichting in 1951 ziet de Federatie toe op de vakbekwaamheid van de leden. De Federatie wil o.a. de beroepsbelangen behartigen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders en daarnaast de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden bewaken en bevorderen.
Het beroep van taxateur, makelaar en/of veilinghouder is een zogenaamd vrij beroep. De overheid stelt geen eisen aan deze beroepsgroep. Dit heeft zij in het verleden wel gedaan; vroeger diende men “beëdigd” te worden door de rechtbank of de Kamer van Koophandel. Beëdigingen bestaan niet meer voor taxateurs en veilinghouders; wel voor makelaars! Om toch het hoge niveau van professionaliteit te behouden, heeft TMV besloten certificering van de vakbekwaamheid én persoonscertificering als toelatingseis te hanteren: Een lid van de Federatie dient te beschikken over aantoonbare vakkennis (door middel van het afleggen van een examen op het betreffende vakgebied) en ingeschreven te staan in het persoonsregister van Hobéon.

Houten kompas rond 1790
Detail binnenzijde houten kompas

Internationaal erkende certificering van vakbekwaamheid

Ruben Aardewerk Taxaties is één van de ruim driehonderd gecertificeerde leden. Dankzij het internationaal erkende certificaat van vakbekwaamheid is Ruben Aardewerk Taxaties binnen en buiten Nederland herkenbaar als professional. Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de Federatie, moet hij elke vijf jaar aantonen dat zijn kennis en kunde op peil is. Om lid te kunnen worden en te blijven van de Federatie is het noodzakelijk een examen op het betreffende vakgebied positief af te leggen, gecertificeerd te worden door Hobéon (onafhankelijke certificatie-instelling) en jaarlijks voldoende PE punten (Permanente Educatie) te behalen.