Algemene voorwaarden TMV leden

In Algemene Voorwaarden is alles geregeld wat van belang is in de relatie tussen de klant en Ruben Aardewerk Taxaties. De Federatie TMV heeft Algemene Adviesvoorwaarden opgesteld voor Taxateurs en Makelaars, en voor inbreng en verkoop bij Veilinghouders. De voorwaarden die Ruben Aardewerk Taxaties hanteert, zijn door de Federatie getoetst aan een aantal eisen die op het belang van de klant zijn gericht. Mocht er onverhoopt toch een meningsverschil ontstaan tussen u en Ruben Aardewerk Taxaties, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie. De Algemene Voorwaarden kunt u opvragen bij het secretariaat van de Federatie TMV. Ook kunt u ze nalezen in het Jaarboek of op de website van de Federatie TMV.

Download

Ruben Aardewerk Taxaties hanteert de Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV.
Download De Algemene Voorwaarden van de Federatie TMV HIER