Taxatie voor successie

Ruben Aardewerk Taxaties verzorgt taxaties voor successie (bijvoorbeeld bij een schenking of erfenis) om de waarde van de bezittingen vaststellen voor de successieaangifte. Tevens kunnen wij een rapport opmaken voor onderlinge verdeling. Voor beide doelen worden uw kunst, antiek, kostbaarheden en inboedelgoederen getaxeerd op basis van waarde in het economisch verkeer. Dit wil zeggen, de waarde die ze zouden hebben opgebracht indien ze op het moment van taxeren zouden zijn verkocht op de vrije markt.

Na het maken van een afspraak komen wij naar u toe om de taxatie uit te voeren. Afhankelijk van het aantal te taxeren voorwerpen neemt dit enkele uren tot enkele dagen in beslag. Vervolgens maken wij het rapport op, waarna u dit tezamen met de nota thuisgestuurd krijgt. U ontvangt het taxatierapport eventueel in drievoud. Een exemplaar om aan uw notaris te zenden, een exemplaar om aan uw accountant te zenden en een exemplaar voor uzelf.

taxatie van beschilderde opaline parfumfles met gouden dop
zilverkeur van antieke kurkentrekker

Vaktermen en waardedefinities van de Federatie TMV

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de vaktermen uit onze branche, al is het maar voor een inboedelverzekering of bij de verdeling van een erfenis. Een lid van de Federatie gebruikt nooit termen als marktwaarde of verkoopwaarde, maar heeft het over vervangingswaarde of waarde in het economisch verkeer. De waarde definities die Ruben Aardewerk Taxaties hanteert hangen af van het doel van de waardebepaling. Vandaar dat Ruben Aardewerk Taxaties altijd eerst zal vragen waarvoor u een voorwerp, inboedel of verzameling laat taxeren. De vervangingswaarde voor de verzekering kan bijvoorbeeld een veelvoud zijn van de waarde in het economisch verkeer. Op de website van de Federatie TMV kunt u nalezen welke waardedefinities Ruben Aardewerk Taxaties als TMV lid hanteert.